Logo

Ljudski Resursi

Zastita potrošača

Biznis I preduzetnistvo

NVO “LEGALIS”


NVO “LEGALIS” je osnovana kao nestranacka, nevladina i neprofitna organizacija čiji je cilj širenje promocije, zastite i unapredjenja potrošača, prava djece i mladih, prava i zaštita zaposlenih, zaštita na radu, prava osoba sa invaliditetom, značaj ljudskih resursa, kao i podsticanje preduzetništva i biznisa ,ekonomski razvoj sjevera, zaštita životne sredine i promocija eko turizma i proizvoda.

Organizujemo sami ili u zajednici sa drugim organizacijama ili udruzenjima stručne skupove, obuke, savjetovanja, seminare, okrugle stolove, predavanja, radionice i druge oblike strucnog obrazovanja.

Sjedište nevladine organizacije je u Pljevljima.

Naši partneri

Kontaktirajte nas

ISPUNITE FORMULAR KAKO BI NAS KONTAKTIRALI

– Molimo da sve podatke ispunite tačno. Poštujete naše vrijeme i mi ćemo vam ga posvetiti.